TRO CHOI KIM CUONG

Trò chơi kim cương online

Game kim cương online

Hướng dẫn chơi Game kim cương online

Cách chơi:
Sử dụng chuột  để ngắm và bắn bóngtrò chơi kim cương 2013

Game kim cương bóng bay

Hướng dẫn chơi Game kim cương bóng bay

Cách chơi:
Sử dụng chuột  để thực hiện các thao tác.

Trò chơi kim cương - kim cương mạng nhện

Game xếp kim cương mạng nhện

ướng dẫn chơi Game xếp kim cương mạng nhện

Nhiệm vụ của bạn là di chuyển các viên kim cương cùng màu
Cách chơi:
Sử dụng chuột  để chơi game.Trò chơi kim cương - đổi kim cương

Game đổi kim cương

Hướng dẫn chơi game đổi kim cương

Cách chơi:
Sử dụng chuột  để thực hiện các thao tác.
Chúc bạn chơi vui và ghi điểm! :)

Trò chơi kim cương - kim cương Naruto

Game kim cương Naruto

Hướng dẫn chơi game kim cương naruto

Cách chơi:
Sử dụng chuột  để thực hiện các thao tác.
Chúc bạn chơi vui và ghi điểm! :)Game xếp kim cương Golia tìm chuối

Game xếp kim cương Golia tìm chuối

Hướng dẫn chơi Game xếp kim cương Golia tìm chuối

Cách chơi:
Sử dụng chuột  để chơi game
Chúc bạn chơi vui và ghi điểm! :)trò chơi kiem cương mới 2013 - xếp sao dưới biển


Game xếp sao dưới biển

Hướng dẫn chơi game xếp sao dưới biển

Cách chơi:
Sử dụng các chuột  để ngắm và bắn.

Game xếp kim cương công bằng

Game xếp kim cương công bằng

Hướng dẫn chơi game xếp kim cương công bằng

Cách chơi:
Sử dụng chuột  để thực hiện các thao tác.
Chúc bạn chơi vui và ghi điểm! :)Game xếp hình với cướp biển


Game xếp hình với cướp biển

Hướng dẫn chơi Game xếp hình với cướp biển

Cách chơi:
Sử dụng chuột  để thực hiện các thao tác.
Chúc bạn chơi vui và ghi điểm! :)


game kim cương hoa quả

Game kim cương hoa quả

Hướng dẫn chơi game kim cương hoa quả

Cách chơi:
Sử dụng chuột  để thực hiện các thao tác.
Chúc bạn chơi vui và ghi điểm! :)Trò chơi kim cương mới nhất - rùa con xếp kim cương

Game rùa con xếp kim cương

Hướng dẫn chơi game rùa con xếp kim cương

Cách chơi:
Sử dụng chuột  để thực hiện các thao tác.
Chúc bạn chơi vui và ghi điểm! :)trò chơi kim cương mới - kim cương mặt thú


Game kim cương mặt thú

Hướng dẫn chơi game kim cương mặt thú

Cách chơi:
Sử dụng chuột  để thực hiện các thao tác.
Chúc bạn chơi vui và ghi điểm! :)

trò chơi kim cương mới - ai thông minh hơn

Game ai thông minh

Hướng dẫn chơi game ai thông minh hơn

Cách chơi:
Sử dụng chuột  nhấn vào hình giống nhau đổi và để loại bỏ chúng.
Chúc bạn chơi vui và ghi điêm! :)trò chơi kim cương tình yêu


Game kim cương tình yêu

kim cương tình yêu

Cách chơi:
Sử dụng chuột  để thực hiện các thao tác.
Chúc bạn chơi vui và ghi điểm! :)

trò chơi kim cương hay nhất

Game kim cương hay nhất
Nhiệm vụ của bạn trong Game kim cương là trong vòng 5 phút tìm và sắp xếp các viên kim cương cùng màu với nhau tạo thành một hàng ngang hoặc dọc ít nhất có 3 viên trở lên.